Quick Links

Administration Staff

 1. Raj Ashok Ambedkar
 2. Ujwala Suresh Gaikwad
 3. Rahul Mukund Ghodke
 4. Vishu Dhanaji Chavan
 5. S.Bharat Mohan
 6. Ravindra Sudam Gangawane
 7. Romit Dilip Karnik
 8. Manisha Sampat Walekar
 9. Vaishali Gaikwad
 10. Bhimraj Sakpal
 11. Jayesh Pawar
 12. Suraj Bhosle
 13. Swapna Boddula
 14. Kiran Gulabrao Pakhale
 15. Ganesh Pradip Patil
 16. Vishal Daga Savale
 17. Devanand Ramchandra Khade
 18. Chetan Chandulal Gohil
 19. Prashant Sudam Mohite
 20. Shreejay Dilip Mohite
 21. Dhau Kedari Shelke
 22. Bhushan Rohidas Borole
 23. Sandeep Ganpat Jadhav
 24. Biru Kedari Shakle
 25. Vijay Khema Chavan
 26. Chandrakant Dadabhau Pawar
 27. Asha Suresh Gaikwad
 28. Harashali Harish Tambe
 29. Kalai Selven
 30. Manoj Walmiki
 31. Sunil Adangale
 32. Manjula Ganesh
 33. Nikita Mohite
 34. Kishor Sonar
 35. Sugandha Walmiki
 36. Cheten Naresh
 37. Bhavesh Thatur