Quick Links

Administration Staff

 1. Mr. Ashok Rambhau Sable. (Librarian)
 2. Mr. Raj Ashok Ambedkar (I/C Registrar).
 3. Mrs. Ujwala Suresh Gaikwad (Jr. Clerk)
 4. Mr. Vishnu Dhanaji Chavan (Jr. Clerk)
 5. Mr. Bharat Mohan Supphai (Jr. Clerk)
 6. Mr. Ravindra Sudam Gangawane (Jr. Clerk)
 7. Mr. Rahul Mukund Ghodke (Jr. Clerk)
 8. Mr. Romit Dilip Karnik (Jr. Clerk)
 9. Mrs. Manisha Sampat Walekar (Jr. Clerk)
 10.  Mr. Kiran Gulabrao Pakhale (Lib. Attendent)
 11. Mr. Ganesh Pradip Patil (Lib. Attendent)
 12. Mr. Vishal Daga Savale (Lib. Attendent)
 13. Mr. Devanand Ramchandra Khade (Lib. Attendent)
 14. Mr. Prashant Sudam Mohite (Peon)
 15. Mr. Sreejay Dilip Mohite (Peon)
 16. Mr. Chetan Chandulal Gohil
 17. Mr. Dhau Kedari Shelke
 18. Mr. Bhushan Rohidas Borole
 19. Mr. Sandeep Ganpat Jadhav
 20. Mr. Biru Kedari Shakle (Peon)
 21. Mr. Vijay Khema Chavan (Peon)
 22. Mr. Chandrakant Dadabhau Pawar
 23. Mrs. Asha Suresh Gaikwad (Peon)
 24. Mrs. Harshali Harish Tambe (Peon)